Añadir a Favoritos
Contacto
Inicio
IVAC
Presentació
PROGRAMA
INFORMACIÓ
PREMSA
A MÉS...
CRÒNICA ACTIVITATS
Crònica dilluns 10
Crònica dimarts 11
Crònica dimecres 12
Crònica dijous 13
Crònica divendres 14
Crònica dimarts 11
segona jornada
crònica dimarts 11
Universitats i escoles. Formació de nous espectadors i nous creadors
Conferència: D’allò que el cine ensenya i aprén a l’escola.
Núria Aidelman: (codirectora del proyecte experimental de tallers de Cinema en curs):

"En la primera part dels tallers, visionem amb els xavals fragments de pel·lícules, però no des d'una concepció teòrica sinó pràctica"

"Quan els nois estan rodant tots atenen al seu treball, a un mateix treball comú, i això és una cosa exepcional en l'escola."

"Es produïxen en el treball en grup tres tipus d'aprenentatge molt importants: Primer un aprenentatge tècnic, el dels mecanismes i les eines necessàries per a gravar; També un aprenentatge dels gestos, en què el cinema actua com un transmissor de valors. Finalment, que el nen estigua obligat a prendre decisions i compartir-les amb els companys li ajuda a trobar el seu lloc, a situar-se"

Conferència. Els estudis universitaris. Santos Zunzunegui (Universidad del País Vasco):

“El repte dels estudis universitaris de cinema no és formar cineastes, sinó gent capaç de pensar el cinema i les noves imatges”  

“L'ensenyament de la imatge hauria de partir de tres blocs: En el primer estaria la imatge com mediadora entre els mitjans. En segon lloc, les formes artístiques que adopta la imatge en l'actualitat, en el qual entraria per exemple el transvasament de l'exhibició museológica. Finalment, quedaria l'estudi de la dimensió social i institucional de la imatge”

“Les facultats han de reconèixer que el cinema ja no ocupa el paper que ocupava en l'imaginari visual global, encara que potser no sapiguem quin és”

“Separant les escoles professionals dels ensenyaments superiors de l'audiovisual guanyem tots” 


Conferència. Les escoles, espais de formació professional. Joan Álvarez (director gerent de la Fundació per a la Investigació de l'Audiovisual / FIA-UIMP). 

“La realització de tallers de guió i l'organització de manera conjunta amb Iberoamèrica de produccions i activitats ens permet treballar amb cinematografies que s'estan recuperant del devastador efecte que les polítiques neoliberals dels 90 van tenir sobre les indústries nacionals”


“A la dificultat que implica sempre les formació de professionals cal afegir-li un element més en el cas del guionista. I és que no n'hi ha prou amb adquirir les tècniques i els coneixements: l'escriptura del guió és un saber com però amb sensibilitat”

“Moltes vegades un bon guionista no té perquè s'un bon docent. Es pot transmetre experiència, però és necessària una actitud. En el nostre cas la labor es basa fonamentalment en l'assessorament i la vigilància amb els projectes dels alumnes”
Núria Aidelman y Carlos Losilla
Santos Zunzunegui i Carlos Losilla
Joan Álvarez i José Antonio Hurtado
Javier Marzal, Mercè Coll, José Mª Català i Isabel Alba
Salvador Agustín, Domènec Font, J.M. Company i José Enrique Monterde
Jorge Tur, Carlos Losilla i Josep Maria Català
 © IVAC - La Filmoteca · INSTITUT VALENCIÀ DE CINEMATOGRAFIA RICARDO MUÑOZ SUAY · TEL: 96 353 93 00 · FAX: 96 353 93 33