Añadir a Favoritos
Contacto
Inicio
IVAC
Presentació
PROGRAMA
INFORMACIÓ
PREMSA
A MÉS...
CRÒNICA ACTIVITATS
Crònica dilluns 10
Crònica dimarts 11
Crònica dimecres 12
Crònica dijous 13
Crònica divendres 14
Presentació de les Jornades
NOVES FORMES DE FER, NOVES FORMES DE VEURE:
ELS REPTES DE LA IMATGE EN EL NOU MIL·LENNI.

Es pot continuar parlant de cine sense atendre a les altres formes de la imatge en moviment? De quina manera han influït internet o els videojocs en les noves narracions audiovisuals? Com estan canviant els espais d'exhibició? Quin paper exerciran en este procés altres llocs com la llar o el museu? De quina manera influïxen els nous hàbits de l'espectador en la seua progressiva deserció de les sales? Què fer amb el DVD i la pirateria? Quin és el paper de les televisions? De quina manera s'enfronten els nous creadors a esta situació?

Estes i moltes altres preguntes són les que s'intentaran respondre en les I Jornades Internacionals sobre l'Audiovisual Contemporani (JOINAC), una  iniciativa de l'IVAC-La Filmoteca que pretén convertir-les en un espai de reflexió i debat en què caben tots els interessats per les mutacions que està experimentant l'univers de la imatge en moviment durant els últims anys.

Estem assistint a un canvi transcendental en l'escenari cinematogràfic. Descendix el nombre d'espectadors, però es fabriquen i es veuen més pel·lícules que mai. Al mateix temps, les noves tecnologies provoquen també l'aparició de noves formes de producció, exhibició i recepció. I tant els teòrics com els crítics, els professionals com els educadors, caminen un poc desorientats respecte d'això. En conseqüència, cal posar en escena un model de discussió en què tots puguen sentir-se implicats i extraure beneficis en forma de mapes per a transitar eixes noves geografies. I això només s'aconseguirà reunint cineastes i crítics, productors i professionals de la indústria, distribuïdors i exhibidors, programadors i legisladors, perquè tots prenguem consciència que ens trobem en un encreuament transcendental: aquella de què han de sorgir els nous modes de representació de la imatge en moviment.

Concebudes com a fòrum de discussió entre professionals, les jornades pretenen obrir-se al públic en general i incidir en el debat col·lectiu sobre les formes socials pròpies del segle XXI a través d'un format accessible, dinàmic i d'intenció divulgativa. Igualment, el seu caràcter de seguiment d'una situació en canvi perpetu justifica la seua continuïtat en forma d'àmbits de discussió periòdics sobre aspectes concrets del que serà, sens dubte, un dels grans debats del nou mil·lenni.
Es pretén, per tant, implicar en este ambiciós projecte a tots els estaments  vinculats a l'audiovisual —a la indústria, a la crítica, als creadors, a les institucions culturals, a les televisions, a la Universitat i la resta d'àmbits educatius, als festivals i filmoteques—,  buscant la seua complicitat perquè puga ser possible i, per què no, fructífer.
Carlos Losilla i José Antonio Hurtado
 © IVAC - La Filmoteca · INSTITUT VALENCIÀ DE CINEMATOGRAFIA RICARDO MUÑOZ SUAY · TEL: 96 353 93 00 · FAX: 96 353 93 33